Skip links

Muub

MimarlıkTasarımPlanlama

— Proje Geliştirme Sürecimiz
01 01

Tasarım Gereksinimlerinin
Belirlenmesi

Mimarlık projesi geliştirme sürecinin ilk aşaması, tasarım gereksinimlerinin belirlenmesidir. Bu aşamada, müşterinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin belirlenmesi için müşteriyle bir araya gelinir. Projenin amacı, bütçesi, mevcut alanın özellikleri, çevresel faktörler ve yasal gereklilikler de dikkate alınır.

02 02

Konsept
Tasarım

Tasarım gereksinimleri belirlendikten sonra, mimarlık projesinin konsept tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada, mimarın, müşterinin belirlediği gereksinimleri ve beklentileri dikkate alarak, bir tasarım fikri geliştirmesi gerekir. Bu tasarım fikri, projenin ana hatlarını ve stilini belirler. Tasarım fikri müşteriye sunulur ve müşterinin onayı alınır.

03 03

Proje
Geliştirme

Konsept tasarım onaylandıktan sonra, mimarlık projesinin geliştirme aşamasına geçilir. Bu aşamada, tasarım detaylandırılır, teknik çizimler yapılır ve malzeme seçimleri yapılır. Ayrıca, proje için gereken tüm yasal izinler ve onaylar alınır.

04 04

İnşaat ve
Yapım Süreci

Proje geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra, inşaat ve yapım sürecine geçilir. Bu aşamada, inşaat ekipleri, mimarın hazırladığı çizimlere göre çalışır ve bina veya mekan inşa edilir. Mimar, inşaatın ilerlemesini izler ve proje tamamlandığında, son inceleme ve onay sürecini yürütür.

Hizmetler

— projelerimize göz atın

Bloglar

— Muub Mimarlık

Sıkça Sorulan Sorular

Mimarlıkta sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemlidir. Sürdürülebilirlik, mimari tasarım ve inşaat sürecinde enerji verimliliği, malzeme seçimi ve atık yönetimi gibi konulara odaklanarak, çevreye duyarlı binaların tasarlanmasını sağlar. Bu binalar, enerji ve su tasarrufu sağlamakla birlikte, insan sağlığına da katkıda bulunur ve yaşam kalitesini artırır.

Yeşil bina, enerji verimliliği, su tasarrufu, çevre dostu malzemelerin kullanımı ve sürdürülebilirliğe odaklanan bir yapı türüdür. Yeşil binalar, daha az çevresel etkiye sahip olmakla birlikte, insan sağlığına da olumlu etkiler sağlar. Bu binalar, daha düşük enerji faturaları, daha yüksek iş performansı, daha iyi iç hava kalitesi ve daha az atık üretimi gibi avantajlar sağlar. Yeşil bina, gelecekteki inşaat projeleri için de bir örnek oluşturur.

Biyofilik tasarım, doğal çevre öğelerinin mimari tasarıma dahil edilmesidir. Bu yaklaşım, insanların doğal dünya ile daha fazla etkileşim kurmasını ve iç mekanlarda doğal unsurların kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Biyofilik tasarım, yeşil alanlar, açık havaya açılan geniş pencereler, su özellikleri ve doğal malzemeler gibi unsurları kullanarak, insan sağlığına ve mutluluğuna olumlu etkiler sağlamaktadır.

Keşfet
Kaydır